Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

De eerste twee repetities ben je zonder kosten van harte welkom om te komen ervaren of Bliede! jou ook blij maakt!
De contributie bedraagt € 14,25 per maand, Begin van de maand vooruit te betalen op rekening NL92 TRIO 0338 6359 55 onder vermelding van: contributie Bliede! en je naam.
Schroom niet in geval van financiële perikelen in gesprek te gaan met de penningmeester!
We houden een maand opzegtermijn aan.